home organisatie medewerkers cijfers
Roland van Schelven

Regio Rivierenland behartigt als samenwerkingsverband de belangen van tien gemeenten tussen de grote rivieren. Wij werken voor en door gemeenten. Zij bepalen de inhoud, wij organiseren de samenwerking. Onze missie is: 'Wij bundelen de krachten'. Dat doen wij de door vijf v's: Verkennen, Vertalen, Verbinden, Versterken en Vertegenwoordigen.


Het Regiokantoor:
• werkt voor en door onze gemeenten: zij bepalen de inhoud, wij organiseren
de samenwerking;
• is sterk in het bundelen van de gemeentelijke krachten;
• is een betrouwbaar, hoogwaardig en flexibel kenniscentrum en overlegplatform;
• is bedrijfsmatig georganiseerd.

Onze kerntaken zijn:
• het organiseren van bestuurlijke en ambtelijke samenwerking;
• de gemeenschappelijk uitvoering van gemeentelijke taken;
• de uitvoering van de concerntaken voor de diensten van Regio Rivierenland.

Het afgelopen jaar stond in het teken van veel veranderingen en nieuwe bewegingen. Maar ook van een prachtig resultaat op zowel inhoudelijk als financieel gebied. In dit jaarverslag schetsen wij u hiervan graag een beeld.
Klik hier voor het voorwoord